News

Information on complete termination of Russian business - 22.02.2024

1. MAKROchem terminated all contracts with its Russian and Belarussian counterparts, despite the fact that the import of carbon black from Russia to the EU is legal until June 30, 2024. MAKROchem will not import Russian carbon black into European Union.

2. Sales of MAKROchem’s Russian subsidiary is pending approval from National Tax Administration (Krajowa Administracja Skarbowa).

Informacja o ostatecznym zakończeniu aktywności Grupy MAKROchem w Rosji - 22.02.2024

1. MAKROchem rozwiązał wszystkie umowy z rosyjskimi i białoruskimi kontrahentami, mimo że import sadzy technicznej z Rosji do UE jest legalny do 30 czerwca 2024 roku. MAKROchem nie będzie importował rosyjskiej sadzy technicznej do Unii Europejskiej.

2. Sprzedaż rosyjskiej spółki zależnej MAKROchem oczekuje na zgodę Krajowej Administracji Skarbowej.

Ogłoszenie z dnia 08.01.2021 r.

Zarząd „MAKROCHEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, nr KRS: 378832 (dalej „Spółka”) w wykonaniu art. 16 ustawy 2 30.08.2019 o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złażenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerialzacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki ul. M. Rapackiego 2, 20-150 Lublin. Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Niniejsze wezwanie zostsło opublikowane w MSIG nr 4 (6149), Poz. 1314.

Ogłoszenie z dnia 10.12.2020 r.

Zarząd „MAKROCHEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, nr KRS: 378832 (dalej: „Spółka”) w wykonaniu art. 16 ustawy 2 30.08.2019 o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 2 późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złażenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerialzacji. Dokumenty akcji należy Składać w siedzibie Spółki: ul. M. Rapackiego 2, 20-150 Lubin. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Niniejsze wezwanie zostato opublikowane w MSIG nr 241 (6131), Poz. 70419.

Ogłoszenie z dnia 19.11.2020 r.

Zarząd „MAKROCHEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, nr KRS: 378832 (dalej „Spółka”) w wykonaniu art. 16 ustawy 2 30.08.2019 o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złażenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerialzacji. Dokumenty akcji należy Składać w siedzibie Spółki: ul. M. Rapackiego 2, 20-150 Lublin. Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Niniejsze wezwanie zostato opublikowane w MSIG nr 226 (6116), Poz. 68184.

Ogłoszenie z dnia 19.10.2020 r.

Zarząd „MAKROCHEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, nr KRS: 378832 (dalej „Spółka”) w wykonaniu art. 16 ustawy 2 30.08.2019 o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złażenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerialzacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. M. Rapackiego 2, 20-150 Lublin. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Niniejsze wezwanie zostało opublikowane w MSIG nr 204 (5094), Poz. 55603.

Ogłoszenie z dnia 28.09.2020 r.

Zarząd „MAKROCHEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, nr KRS: 378832 (dalej „Spółka”) w wykonaniu art. 16 ustawy 2 30.08.2019 o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złażenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerialzacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: u. M. Rapackiego 2, 20-150 Lublin. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Niniejsze wezwanie zostało opublikowane w MSIG nr 189 (5079), Poz. 49733.

Mariana Rapackiego 2
20-150 Lublin
Poland
+48 81 747 88 19
mcmakrochem.com
LinkedIn
EU Logo
©2023 MAKROchem